Wij werken voor

Innovatielab

Onze technologie is schaalbaar naar innovaties in andere sectoren. We stellen daarom alles ter beschikking aan derde partijen die hiermee aan de slag gaan. We bouwen aan innovatie door co-creatie met derden.

 • Onze technologieketen bestaat uit:
  • hoogfrequente meting van datatrafiek, stroom en omgevingsfactoren;
  • bouwen van dashboards die resultaten visualiseren;
  • verwerken van data op een decentraal (edge) cloudplatform;
  • toepassingen van artificiële intelligentie en machine-leren;
  • aansturing van acties via een intelligente switch.

Ik heb een idee

Smart buildings – IOT

Een modern gebouw zit vol technologie die data genereert. Momenteel gebeurt er weinig met die data. De meeste apparaten en machines worden stand-alone bekeken terwijl je net naar de samenhang en omgevingsfactoren moet kijken om slimme conclusies te trekken. Die conclusies vergroten de performantie van het gebouw, verlagen de operationele kosten of maken nieuwe marktmodellen mogelijk.

De meettechnologie van Ethernetics, samen met de integratie in bestaande systemen brengt die data naar ons cloudplatform om daar  verbanden te leggen tussen de verschillende stromen aan data die uw gebouw optimaliseren en écht slim maken.

Meer weten

Technologie

Ethernetics heeft gepatenteerde technologie die het mogelijk maakt om zeer fijnmazig te meten. Dat meten is de sleutel tot het inbouwen van acties die voor alle hierboven vermelde voordelen zorgen.

Meer weten

“Ethernetics doet data-analyse via continue micrometingen van de stroomconsumptie en omgevingsfactoren van alle systemen in uw bedrijf. 

We gebruiken hiervoor onze gepatenteerde energiemeters met directe koppeling naar ons beveiligd cloudplatform.”

Robert Leune, CEO

Roadmap

Alles begint bij data. Het fijnmazig meten van die data doen we al. Op basis van die data kan je acties ondernemen. Op dit moment werken we verder aan een volautomatische actie gebaseerd op artificiële intelligentie en machine-leren.

Wilt u ook al stap 1 zetten en zien wat er gebeurt in uw rack?

Info [at] ethernetics [dot] tech (Contacteer ons dan via info@ethernetics.tech)